Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza w Lublinie
Aktualności

Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza w Lublinie

Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza została założona w 2000 roku w Lublinie, a oficjalnie zarejestrowano ją w 2004 roku. Tworzy ją grupa osób, które łączy świadomość duchowego bogactwa terenów przygranicznych i wspólnoty historii. Więcej na temat fundacji przeczytasz poniżej.

O fundacji Kultury Duchowej Pogranicza

Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza oficjalnie została zarejestrowana w 2004 roku, mimo że swoją działalność rozpoczęła cztery lata wcześniej. Stworzyła ją grupa osób, które mają wspólne wartości i idee – łączy je m.in. poczucie wspólnoty historii, wyznawanie tych samych wartości i wiara w duchowe bogactwo przygranicza. Działania podejmowane przez Fundację to efekt wspólnego przekonania, że tereny pograniczne mają wspólne cechy i historię, a także zostały wyjątkowo doświadczone przez historię, wbrew woli ich ludności.

Cele fundacji Kultury Duchowej Pogranicza w Lublinie

Głównym celem Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza jestpromowanie kultury pogranicza i jej wartości w różnych aspektach, a dodatkowo pomoc w organizowaniu i promowaniu lokalnych inicjatyw – jak m.in. wystawy, warsztaty i inne wydarzenia. Rolą fundacji jest też wzrost zainteresowania ludzi sytuacją społeczną, kulturową, historyczną czy gospodarczą na obszarach przygranicznych. Są to peryferie Polski, a zatem także peryferie obszaru Unii Europejskiej.

Propagowanie pozytywów, turystyki i dobrych doświadczeń oraz możliwości nawiązania bliższej współpracy z tymi terenami to kolejne ważne cele tej fundacji. Pracownicy fundacji Kultury Duchowej Pogranicza szukają metody, by przełamać tzw. „żelazną kurtynę” na terenach Unii Europejskiej.

Ważną częścią jej działań jest wspieranie i promowanie poszczególnych dziedzin kultury, organizowanie społecznych, edukacyjnych i kulturalnych programów na lokalnym, krajowym i międzynarodowym szczeblu. Wdraża też działania mające związki międzykulturowe, działania edukacyjne, skupia się na dialogu między kulturami i religiami.

Działalność podstawowa fundacji Kultury Duchowej Pogranicza

Fundacja prowadzi bogatą działalność – między innymi organizuje konferencje, warsztaty, festiwale, projekty – m.in. „Duchowość Pogranicza” czy „Dni Dobrosąsiedztwa na granicy UE-Ukraina”, wyprawy, a także prowadzi badania skutków społeczno-ekonomicznych.

f: jeffjacobs1990 / pixabay

Możliwość komentowania Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza w Lublinie została wyłączona