lublin

Lublin-Warszawa. VI Sztuka Dialogu

W dniach 20-30 lipca w Nasutowie pod Lublinem odbędzie się VI Sztuka Dialogu. Tematem warsztatów będzie historia Żydów lubelskich: od XVI wieku, poprzez chasydów, Widzącego z Lublina, XIX wiek, Singera i międzywojnie, holocaust, PRL, aż do współczesności i próba zadania sobie dziś pytań o los wielokulturowych społeczeństw: bilansu ich zysków i strat.

Uczestniczyć w nich będą młodzi dramaturdzy, reżyserzy i aktorzy, którzy pracować będą pod okiem takich moderatorów jak: Anna Bikont – dziennikarka, prof. Jacek Bomba – psycholog, prof. Jan T. Gross – socjolog, prof. Dariusz Libionka – historyk, prof. Leon Neuger – literaturoznawca, Tadeusz Słobodzianek – dramaturg, prof. Paweł Śpiewak – socjolog, Tomasz Pietrasiewicz – historyk, Zdzisław Wardejn – aktor.

Warsztaty będą polegały na analizie dokumentów i utworów literackich oraz wielokierunkowych dyskusjach na tematy wynikające z lektur; następnie reżyserzy wespół z zaproszonym przez siebie aktorami przygotują improwizacje, po czym improwizacje te dramaturdzy spróbują zapisać w formie dramatycznej.

Ponadto organizatorzy przewidzieli projekcje filmowe, zwiedzanie najstarszego w Polsce żydowskiego cmentarza, wystawy poświeconej Żydom lubelskim w Bramie Grodzkiej i obozu zagłady w Majdanku.

Organizatorami VI Sztuki Dialogu są: Laboratorium Dramatu TAT w Warszawie, Teatr NN w Lublinie, Konfrontacje Teatralne w Lublinie, Fundacja Nowy Staw, Miasto Lublin.

Możliwość komentowania Lublin-Warszawa. VI Sztuka Dialogu została wyłączona