kultura w Lublinie
Inne

Klaster Kultury Lubelszczyzny

(Wpis archiwalny z 2007r.)

GŁÓWNY CEL PROJEKTU:

UTWORZENIE KLASTRA KULTURY LUBELSZCZYZNY, sieci współpracy pomiędzy:
jednostkami organizacyjnymi samorządu terytorialnego, jednostkami naukowo-badawczymi, organizacjami pozarządowymi przedsiębiorcami, działającymi na rzecz rozwoju kultury na Lubelszczyźnie.
Nawiązanie formalnych i nieformalnych więzi pomiędzy Beneficjentami Ostatecznymi projektu pozwoli na wymianę doświadczeń i informacji, wspólne przedsięwzięcia, marketing oraz wzbogacenie oferty kulturalnej i turystycznej.

POZOSTAŁE CELE PROJEKTU:

  • Opracowanie i udostępnienie poprzez serwis internetowy kompleksowej i aktualnej bazy danych, składającej się z 7 modułów tematycznych. Opracowana zostanie również graficzna forma bazy wykonana w technologii GIS, która ma służyć jako wkład do budowanego systemu informacji przestrzennej Lubelszczyzny.

f: malgorzatabarton / pixabay

Możliwość komentowania Klaster Kultury Lubelszczyzny została wyłączona